Een paar modellen

Een IQ-meting is een momentopname (Renzulli, 1985). Renzulli bracht in 1985 zijn drieringenmodel naar voren, waarin afgestapt werd van een enge opvatting van hoogbegaafdheid, als zou het enkel over de intellectuele capaciteiten van een mens gaan. Eerdere visies op hoogbegaafdheid zoals die van Galton (1869), Binet (1905), Terman (1950) zagen hoogbegaafdheid als aangeboren eigenschap; je hebt het of je hebt het niet. Met andere woorden: er valt weinig aan te schaven of te ontwikkelen. Volgens de Amerikaanse psycholoog Stanley (1976) was Galton de grootvader van ‘The Gifted-Child-Movement’, Binet de verloskundige, Terman de vader en Leta Hollingworth (universiteit van Columbia, 1926) de voedende moeder (Colangelo & Davis, 1997).

Praktijkgericht
Ruime blik
Begeleidingstrajecten
Persoonlijke begeleiding
Capaciteiten onderzoek
Cursussen
“Test scores and measures of achievement tell you where a student is, but they don’t tell you where a student could end up.”

– Carol Dweck –