Krachten en valkuilen

Sterke punten en mogelijke problemen

Begaafde kinderen kunnen problemen ervaren, bijvoorbeeld door gevoeligheden of door gebrek aan uitdaging. Soms hebben deze kinderen (tijdelijk) extra begeleiding nodig. Tijdens wekelijkse begeleiding die zowel op school als bij REC5 kan plaatsvinden, leert uw kind omgaan met zijn problemen zodat hij weer een stap verder kan zetten. In 8-10 sessies (waaronder intake en eindgesprek) van 45 minuten gaan we samen met uw kind naar de kern van het probleem.

Als er sprake is van ernstige problematieken die buiten het directe werkveld van REC5 liggen, maken we gebruik van ons netwerk. We kiezen voor maatwerk, voor de beste begeleiding voor ieder uniek kind. In een enkel geval betekent dit dat wij een kind doorverwijzen naar andere hulpverleners.

STERKE PUNTEN MOGELIJKE PROBLEMEN
Kan snel informatie opnemen en onthouden Ongeduld met de traagheid van anderen, afkeer van sleur en discipline, kan zich verzetten tegen leren van basisvaardigheden
Weetgierige houding, intellectuele nieuwsgierigheid, motivatie van binnenuit, zoekt naar de betekenis van woorden Stelt gênante vragen, heeft sterke wil om iets te weten, verwacht van anderen dat zij ook veel weten
Vermogen om tot de essentie van zaken te komen, abstraheren en samenvatten Verwerpt details, verzet zich tegen herhaald oefenen, zet vraagtekens bij onderwijsmethodes
Ziet verbanden tussen oorzaak en gevolgn Vindt het moeilijk niet-logische zaken te accepteren, zoals gevoelens, tradities of zaken die ‘in goed vertrouwen’ moeten worden aangenomen
Is waarheidlievend, hecht aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid Heeft moeite met praktische zaken, maakt zich zorgen om humanitaire zaken
Organiseert graag zaken en mensen in structuur en orde Bedenkt gecompliceerde regels en systemen, kan als bazig, brutaal en overheersend overkomen
Grote woordenschat en goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, diepgaande kennis rond onderwerpen waarin leeftijdsgenoten nog niet geïnteresseerd zijn Gebruikt verbale capaciteit om bepaalde situaties te vermijden of eraan te ontsnappen, de school en leeftijdsgenoten vervelen hem, hij wordt als een ‘betweter’
Kritisch denkvermogen, heeft hoge verwachtingen, zelfkritisch Kritisch en intolerant tegenover anderen, kan ontmoedigd en depressief raken, perfectionistisch
Observeert scherp, bereidheid ongebruikelijke zaken op hun merites te beoordelen Kan overmatig op bepaalde zaken gericht zijn, kan dan onnozel overkomen
Creatief en inventief, pakt zaken graag aan Kan plannen verstoren of verwerpen wat al bekend is, wordt dan als buitenbeentje gezien
Hoge mate van concentratie rond interessegebied, doelgericht gedrag en volhardend Wordt niet graag gestoord, verwaarloost plichten of mensen als hij geconcentreerd bezig is, kan dan zeer koppig overkomen
Gevoeligheid, hoog empathisch vermogen, de wens om door anderen geaccepteerd te worden Gevoelig voor kritiek en afwijzing door leeftijdsgenootjes, verwacht van anderen dezelfde waarden, behoeft succes en erkenning, kan zich anders erg vervreemd voelen
Veel energie, alertheid en geestdrift Wordt gefrustreerd door gebrek aan activiteit van anderen, kan als hyperactief gezien worden, wil vaak sneller dan anderen
Onafhankelijk, werkt graag zelfstandig, vertrouwd op zichzelf Kan inbreng van ouders, leerkrachten en klasgenoten gauw verwerpen, non-conformistisch
Veelzijdigheid, verschillende interessegebieden en bekwaamheden Kan chaotisch overkomen, gefrustreerd door tijdgebrek
Groot gevoel voor humor Kan situaties in het absurde trekken, humor wordt niet altijd door leeftijdsgenootjes begrepen, kan de clown uithangen om aandacht te krijgen.
Over REC5
Begaafd zijn lijkt een voorrecht en dat kan het ook zijn. Maar het kan problemen veroorzaken als de omgeving van het kind of de volwassene er niet op is ingesteld.
Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? REC5 kan helpen.

Kind op de grond schrijven
Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. REC5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“Ik zal me nooit schamen om een goed citaat te geven van een slechte schrijver.”

Seneca