Home » Krachten en valkuilen

Krachten en valkuilen

Begaafde kinderen kunnen problemen ervaren, bijvoorbeeld door gevoeligheden of door gebrek aan uitdaging. Soms hebben deze kinderen (tijdelijk) extra begeleiding nodig. Tijdens wekelijkse begeleiding die zowel op school als bij REC5 kan plaatsvinden, leert uw kind omgaan met zijn problemen zodat hij weer een stap verder kan zetten. In 8-10 sessies (waaronder intake en eindgesprek) van 45 minuten gaan we samen met uw kind naar de kern van het probleem.

Als er sprake is van ernstige problematieken die buiten het directe werkveld van REC5 liggen, maken we gebruik van ons netwerk. We kiezen voor maatwerk, voor de beste begeleiding voor ieder uniek kind. In een enkel geval betekent dit dat wij een kind doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Sterke puntenMogelijke problemen
Kan snel informatie opnemen en onthoudenOngeduld met de traagheid van anderen, afkeer van sleur en discipline, kan zich verzetten tegen leren van basisvaardigheden
Weetgierige houding, intellectuele nieuwsgierigheid, motivatie van binnenuit, zoekt naar de betekenis van woordenStelt gênante vragen, heeft sterke wil om iets te weten, verwacht van anderen dat zij ook veel weten
Vermogen om tot de essentie van zaken te komen, abstraheren en samenvattenVerwerpt details, verzet zich tegen herhaald oefenen, zet vraagtekens bij onderwijsmethodes
Ziet verbanden tussen oorzaak en gevolgVindt het moeilijk niet-logische zaken te accepteren, zoals gevoelens, tradities of zaken die ‘in goed vertrouwen’ moeten worden aangenomen
Is waarheidlievend, hecht aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheidHeeft moeite met praktische zaken, maakt zich zorgen om humanitaire zaken
Organiseert graag zaken en mensen in structuur en ordeBedenkt gecompliceerde regels en systemen, kan als bazig, brutaal en overheersend overkomen
Grote woordenschat en goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, diepgaande kennis rond onderwerpen waarin leeftijdsgenoten nog niet geïnteresseerd zijnGebruikt verbale capaciteit om bepaalde situaties te vermijden of eraan te ontsnappen, de school en leeftijdsgenoten vervelen hem, hij wordt als een ‘betweter’
Kritisch denkvermogen, heeft hoge verwachtingen, zelfkritischKritisch en intolerant tegenover anderen, kan ontmoedigd en depressief raken, perfectionistisch
Observeert scherp, bereidheid ongebruikelijke zaken op hun merites te beoordelenKan overmatig op bepaalde zaken gericht zijn, kan dan onnozel overkomen
Creatief en inventief, pakt zaken graag aanKan plannen verstoren of verwerpen wat al bekend is, wordt dan als buitenbeentje gezien
Hoge mate van concentratie rond interessegebied, doelgericht gedrag en volhardendWordt niet graag gestoord, verwaarloost plichten of mensen als hij geconcentreerd bezig is, kan dan zeer koppig overkomen
Gevoeligheid, hoog empathisch vermogen, de wens om door anderen geaccepteerd te wordenGevoelig voor kritiek en afwijzing door leeftijdsgenootjes, verwacht van anderen dezelfde waarden, behoeft succes en erkenning, kan zich anders erg vervreemd voelen
Veel energie, alertheid en geestdriftWordt gefrustreerd door gebrek aan activiteit van anderen, kan als hyperactief gezien worden, wil vaak sneller dan anderen
Onafhankelijk, werkt graag zelfstandig, vertrouwd op zichzelfKan inbreng van ouders, leerkrachten en klasgenoten gauw verwerpen, non-conformistisch
Veelzijdigheid, verschillende interessegebieden en bekwaamhedenKan chaotisch overkomen, gefrustreerd door tijdgebrek
Groot gevoel voor humorKan situaties in het absurde trekken, humor wordt niet altijd door leeftijdsgenootjes begrepen, kan de clown uithangen om aandacht te krijgen.

Opleidingen en cursussen

Meer weten over onze opleidingen en cursussen? Hier vind je alle informatie. Direct inschrijven is ook mogelijk.

Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? Rec5 kan helpen.

Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. Rec5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“Er is genoeg voor iedereen dus het succes van de een hoeft niet ten koste te gaan van de ander.”

– Stephen Covey –

Wat zou jou kunnen helpen? >

Start typing and press Enter to search