Begeleiding en ondersteuning

Begaafde kinderen kunnen problemen ervaren, bijvoorbeeld door gevoeligheden of door gebrek aan uitdaging. Soms hebben deze kinderen (tijdelijk) extra begeleiding nodig. Tijdens wekelijkse begeleiding die zowel op school als bij REC5 kan plaatsvinden, leert je kind omgaan met zijn problemen zodat hij weer een stap verder kan zetten. In 8-10 sessies (waaronder intake en eindgesprek) van 45 minuten gaan we samen met je kind naar de kern van het probleem.

Tijdelijke aannamestop
Vanwege de enorme vraag naar begeleiding hebben we op dit moment een aannamestop. Als er weer ruimte is voor begeleiding publiceren wij dat in onze nieuwsbrief.

Diagnostiek

Soms kan een kind problemen hebben met leren of gedrag. Het kan dan nodig zijn om de capaciteiten van het kind te onderzoeken. Onze gespecialiseerde orthopedagogen en gz-psychologen die ruime ervaring hebben met hoogbegaafdheid kunnen een capaciteitenonderzoek uitvoeren en deze in kaart brengen.

Als er sprake is van ernstige problematieken die buiten het directe werkveld van REC5 liggen, maken we gebruik van ons netwerk. We kiezen voor maatwerk, voor de beste begeleiding voor ieder uniek kind. In sommige gevallen betekent dit dat wij een kind doorverwijzen naar andere hulpverleners. 

Hoe kun je als ouder deze kinderen het best begeleiden?

Wat kan REC5 voor je doen?

Welke opleiding rond begaafdheid ga jij volgen? Vind je opleiding bij REC5. Ook geven wij advies, trainingen en coaching aan scholen en besturen bij de professionalisering van hun onderwijs aan begaafde leerlingen. De aanvullende diensten van onze specialisten maken het aanbod compleet. Waarmee kunnen wij je helpen?

"High tide raises all ships"

– Joseph Renzulli