Begaafdheid
Techniek meisje

Waarom werken aan begaafdheid?

Begaafde leerlingen vormen een kleine, kwetsbare groep jonge mensen. Het is voor deze kinderen cruciaal dat ze leren leren, dat ze zichzelf leren ontdekken en dat ze leren omgaan met hun hoogbegaafdheid in een maatschappij waar ‘normale begaafdheid’ de norm is. Deze begaafde kinderen leren dit niet uit zichzelf, omdat ze nauwelijks noodzaak zien tot het zich eigen maken van leerpatronen. Wel ervaren ze bijna allemaal dat ze ‘anders’ zijn, wat er vaak toe leidt dat anderen ook ervaren dat zij anders zijn. Eenzaamheid is het gevolg, soms met heftige gevolgen voor het kind zelf en voor de schoolcarrière.

Begaafde leerling

Vroeger werd vaak gedacht dat begaafde kinderen ‘er wel vanzelf zouden komen’. De praktijk en de wetenschap hebben inmiddels aangetoond dat het tegendeel waar is (Brunia, 2007; Van Gerven, 2008, 2009). De Nederlandse maatschappij en economie zijn gebaat bij uitblinkers (Balkenende, 2008). Talentvolle leerlingen moeten meer worden uitgedaagd om op een hoger niveau te presteren (Dekker, 2013). Het is dan ook belangrijk om dit potentieel vanaf de prille schooltijd te koesteren en de mogelijkheid te bieden tot ontplooiing.

Wil je meer weten over de verschillende modellen in intelligentie en begaafdheid? Wil je weten hoe de profielen van Betts en Neihart eruit zien? Zoek je de verschillen tussen intelligent of hoogbegaafd, lees dan dit eens. Ook kun je lezen over de krachten en valkuilen van hoogbegaafde kinderen

REC5 Jongen pet
Over REC5
Begaafd zijn lijkt een voorrecht en dat kan het ook zijn. Maar het kan problemen veroorzaken als de omgeving van het kind of de volwassene er niet op is ingesteld.
Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? REC5 kan helpen.

Kind op de grond schrijven
Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. REC5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.”

Albert Einstein