Opzetten en implementeren van beleid op bestuursniveau

Vrijwel alle scholen hebben te maken met extra zorgbehoeften van hoogbegaafde kinderen.
Door op bestuursniveau te werken aan het thema (hoog)begaafdheid worden organisatorische krachten gebundeld. Denk hierbij aan het centraal opstellen van een format beleidsplan, het trainen van medewerkers en het gebruik maken van de al aanwezige expertise binnen het bestuur.

REC5 werkt samen met en voor bestuursorganisaties in Noord-Nederland. Daarnaast werken wij samen met de regionale samenwerkingsverbanden zowel in het basisonderwijs als in het middelbaar onderwijs. Wij geloven sterk in kennisdeling en hechten waarde aan de eigen cultuur van iedere organisatie.

“Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school”

– Albert Einstein –