Tarieven

DIENST

TARIEF

Intelligentietest, inclusief eindgesprek en verslaglegging

€ 895,-

Begeleiding individueel per 45 minuten

€ 95,-

Doortoetsen

afhankelijk van vraag

Telefonisch consult op afspraak

€ 75

Sleeplezen®

Op aanvraag

Bijles Technisch lezen, Spelling, Rekenen

In overleg

Teamtraining hoogbegaafdheid

€ 475,-

Doortoetsen

Op aanvraag

Lezing

In overleg

Reiskosten €0,28 ct/km
Reistijdvergoeding €40 per (deel van uur) vanaf 35 minuten

Over REC5
Begaafd zijn lijkt een voorrecht en dat kan het ook zijn. Maar het kan problemen veroorzaken als de omgeving van het kind of de volwassene er niet op is ingesteld.
Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? REC5 kan helpen.

Kind op de grond schrijven
Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. REC5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“Ik ben altijd bezig met dingen te doen die ik niet kan, het is zo dat ik leer ze te doen.”

Pablo Picasso