Intelligent of hoogbegaafd

Meer dan eens wordt een intelligent kind vanwege goede schoolscores verward met een (hoog)begaafd kind dat wellicht minder goede schoolscores heeft. De verschillen zijn echter groot als je kijkt naar de achtergrond waarin de scores tot stand zijn gekomen.

INTELLIGENTE LEERLING HOOGBEGAAFDE LEERLING
✓ Kent de antwoorden ✓ Kent de antwoorden
✓ Is ervaren in het van buiten leren ✓ Is een groot gisser (probeert af te leiden uit de context)
✓ Is geïnteresseerd in objecten ✓ Is een zeer nieuwsgierige onderzoeker
✓ Is gefocust en oplettend in de klas ✓ Is diep mentaal en fysiek betrokken, soms afwezig hierdoor, wegdromend
✓ Houdt van simpele logica ✓ Drijft op complexiteit
✓ Houdt van woorden ✓ Gebruikt vaak ongewoon complex vocabulaire
✓ Heeft goede ideeën ✓ Heeft flitsende, gekke, onnozele en vreemde ideeën
✓ Werkt hard ✓ Hangt wat rond en probeert uit/test uit
✓ Beantwoordt de vragen ✓ Discussieert in detail, is kritisch, bewerkt stellingen
✓ Presteert bovengemiddeld in de klas ✓ Kan bovengemiddeld, maar ook gemiddeld of benedengemiddeld presteren
✓ Hoort bij de top van een groep ✓ Vaak een eenling
✓ Luistert met interesse ✓ Laat sterke gevoelens en opinies zien
✓ Leert gemakkelijk ✓ Weet het vaak al
✓ Heeft 6 a 8 herhalingen nodig voor meesterschap ✓ Meesterschap na 1 a 2 repetities
✓ Begrijpt ideeën ✓ Ontwikkelt en bewerkt ideeën
✓ Geniet van leeftijdgenoten ✓ Prefereert vaak ouder gezelschap
✓ Begrijpt de bedoeling of betekenis ✓ Onderzoekt de toepassingen
✓ Maakt zijn werk af ✓ Start projecten
✓ Kopieert nauwkeurig ✓ Creëert nieuwe projecten
✓ Houdt van school ✓ Geniet van leren
✓ Technicus ✓ Uitvinder
✓ Is tevreden over eigen leren/kunnen ✓ Is hoogst zelfkritisch

Bron: Hoving-Huizing, 2008

“Vragen stellen is de basis van leren.”

Karen Wolters