Genetisch georiënteerde modellen

De bekendste namen van de onderzoekers binnen de genetisch georiënteerde modellen zijn die van Lewis Terman en Howard Gardner.

Volgens de Amerikaanse psycholoog Lewis Terman was intelligentie erfelijk. Hij is vooral bekend geworden om zijn longitudinale onderzoek uit 1920 onder ruim 1500 kinderen met een hoog IQ waarbij de hypothese was dat hoogbegaafdheid het gevolg is van intelligentie en dat een hoge intelligentie een garantie voor succes was. Uit dit onderzoek bleek echter het tegendeel. We zijn inmiddels honderd jaar verder en nog steeds zijn er soms mensen die denken dat hoogbegaafdheid een luxeprobleem is.

Ook het meervoudige intelligentiemodel van Howard Gardner is een genetisch georiënteerd model. Volgens Gardner beschikken alle mensen over kwaliteiten –  die hij vormen van intelligentie noemt – waarmee de kennis en vaardigheden van mensen getypeerd worden. Hij stelt (1993) dat intelligentie vooral betrekking heeft op de capaciteit om problemen op te lossen, iets te bediscussiëren of te maken in een natuurlijke, betekenisvolle omgeving.

Oorspronkelijk sprak Gardner van acht intelligenties. In 1999 voegde hij er een negende aan toe. Kritiek op Gardner was vooral gericht op de limietloze uitbreiding van het aantal intelligenties.

De intelligenties van Gardner:

 1. verbaal-linguïstisch
 2. logisch-mathematisch
 3. visueel-ruimtelijk
 4. muzikaal-ritmisch
 5. lichamelijk-kinesthetisch
 6. interpersoonlijk
 7. intrapersoonlijk
 8. naturalistisch
 9. existentieel

   

Meer lezen over andere modellen?

Over REC5
Begaafd zijn lijkt een voorrecht en dat kan het ook zijn. Maar het kan problemen veroorzaken als de omgeving van het kind of de volwassene er niet op is ingesteld.
Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? REC5 kan helpen.

Kind op de grond schrijven
Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. REC5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“Whether you think you can of you think you can't; you are right.”

Henry Ford