Multidimensionaal dynamische modellen

De twee bekendste onderzoekers binnen de multidimensionaal dynamische modellen zijn Francois Gagné en Kurt Heller. Beide modellen worden hieronder kort toegelicht.

Het multidimensionaal dynamisch model van Gagné

Gagné (2000, 2008) stelt dat de intrapersoonlijke kenmerken van hoogbegaafdheid meer centraal dan alleen gegevens als ‘kans’ of ‘talent’. Intrapersoonlijke fysieke uitingen (zoals karakter, handicaps, gezondheid), motivatie, beweging (doorzettingsvermogen, inzet, volhardendheid), persoonlijk management (zoals concentratie, werkgewoonten, initiatieven, planvaardigheden) en persoonlijkheid (zoals temperament, welbevinden, zelfbewustzijn, zelfbeeld, aanpassingsmogelijkheden) een grote positieve of negatieve impact kan hebben op het ontwikkelingsproces van een (hoogbegaafd) kind. Ook koppelt hij omgevingsfactoren als milieu, personen, mogelijkheden en gebeurtenissen hieraan. Het model ziet er als volgt uit:

francois gagne
Heller REC5 begaafdheid

Het multifactorenmodel van Heller

Het multifactorenmodel van Heller

Gagné is iets uitgebreider dan het model van Heller, maar beide modellen zijn gebouwd op nagenoeg dezelfde inzichten. Heller (1992, 2000) onderscheidt niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op gedrag en aanleg. Heller legt de nadruk op onderzoek naar en het zicht krijgen op  hoe deze belemmerende of stimulerende factoren van invloed kunnen zijn op het ontwikkelingsproces van een kind. Hij legt hiermee de nadruk op de passende begeleiding van het kind.

Benieuwd naar de overige modellen?

Over REC5
Begaafd zijn lijkt een voorrecht en dat kan het ook zijn. Maar het kan problemen veroorzaken als de omgeving van het kind of de volwassene er niet op is ingesteld.
Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? REC5 kan helpen.

Kind op de grond schrijven
Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. REC5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“Oh, drommels!”

Winnie the Pooh