Cognitieve model van Sternberg

Steeds meer in opkomst is het cognitieve model van Sternberg (2002) vanwege de uitgebreide toepassingsmogelijkheden die boven een beperkt vakgebied uitkomen. Dit model wordt de Triarchische theorie van intelligentie genoemd en bestaat uit drie componenten:

  1. Analytische intelligentie: het vermogen om een probleem of situatie in deelcomponenten op te delen. Deze vorm van intelligentie wordt via de meeste intelligentietesten getest.
  2. Creatieve intelligentie: het vermogen om te kunnen omgaan met nieuwigheden en problemen kunnen oplossen op vernieuwende en ongewone wijze.
  3. Praktische intelligentie: ook wel ‘common sense’ genoemd. Deze intelligentievorm wordt begrepen door iedereen, maar mist in standaard intelligentietesten.

De Triarchische theorie van intelligentie van Sternberg kan worden toegepast bij het lesgeven en het beoordelen van kinderen. Het kan aansluiten bij het niveau van elk deelcomponent van het kind. De theorie legt dan ook de nadruk op het proces, de voortgang, van intelligentie.

Intelligentie volgens Sternberg

Intelligence is defined in terms of the ability to achieve succes in life in terms of one’s personal standards, within one’s sociocultural context. One’s ability to achieve succes depends on capitalizing on one’s strenghts and correcting or compensating for one’s weaknesses.  One is succesfully intelligent by virtue of how one adapts to, shapes, and selects environments. Succes is attained through a balance of analytical, creative and practical abilities.” (Sternberg, 2003)

Meer lezen over andere modellen?

Over REC5
Begaafd zijn lijkt een voorrecht en dat kan het ook zijn. Maar het kan problemen veroorzaken als de omgeving van het kind of de volwassene er niet op is ingesteld.
Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? REC5 kan helpen.

Kind op de grond schrijven
Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. REC5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“Ik heb niet gefaald. Ik heb slechts 10.000 manieren gevonden die niet werken.”

Thomas Edison