Prestatie-georiënteerde modellen

Prestatiemodellen gaan uit van de resultaten die het kind laat zien. Er ligt een nadruk op de prestaties die voortkomen uit onderliggende kenmerken. Een bekend voorbeeld van het prestatiemodel is het drie-ringenmodel van Renzulli.  Dit model is later aangevuld door Mönks (1995). Renzulli gaat ervan uit dat een hoogbegaafde leerling de volgende persoonlijkheidskenmerken bezit: hoge intellectuele vermogens, goede motivatie (ook taakgericht en doorzettingsvermogen) en een creatief oplossingsvermogen. Mönks voegde de omgevingsfactoren toe: invloed van gezin, school en sociale omgeving. Bij een goed samenspel van persoonskenmerken en sociale omgeving kan hoogbegaafdheid zich ontwikkelen. Het model ziet er als volgt uit:

Ben je benieuwd naar de overige modellen?

REC5 Model
Over REC5
Begaafd zijn lijkt een voorrecht en dat kan het ook zijn. Maar het kan problemen veroorzaken als de omgeving van het kind of de volwassene er niet op is ingesteld.
Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? REC5 kan helpen.

Kind op de grond schrijven
Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. REC5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.”

Albert Einstein