[wpseo_breadcrumb]

Een paar modellen

Een IQ-meting is een momentopname (Renzulli, 1985). Renzulli bracht in 1985 zijn drieringenmodel naar voren, waarin afgestapt werd van een enge opvatting van hoogbegaafdheid, als zou het enkel over de intellectuele capaciteiten van een mens gaan. Eerdere visies op hoogbegaafdheid zoals die van Galton (1869), Binet (1905), Terman (1950) zagen hoogbegaafdheid als aangeboren eigenschap; je hebt het of je hebt het niet. Met andere woorden: er valt weinig aan te schaven of te ontwikkelen. Volgens de Amerikaanse psycholoog Stanley (1976) was Galton de grootvader van ‘The Gifted-Child-Movement’, Binet de verloskundige, Terman de vader en Leta Hollingworth (universiteit van Columbia, 1926) de voedende moeder (Colangelo & Davis, 1997).

Vijf hoofdsoorten

Kort gezegd zijn er vijf soorten modellen. Klik op het model om er meer over te weten te komen:

  1. Prestatie-georiënteerde modellen
  2. Genetisch georiënteerde modellen
  3. Cognitieve modellen
  4. Systeemmodellen
  5. Multidimensionaal dynamische modellen

Opleidingen en cursussen

Meer weten over onze opleidingen en cursussen? Hier vind je alle informatie. Direct inschrijven is ook mogelijk.

Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? Rec5 kan helpen.

Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. Rec5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“Test scores and measures of achievement tell you where a student is, but they don’t tell you where a student could end up.”

– Carol Dweck –

Wat is jouw uitdaging? >

Start typing and press Enter to search