[wpseo_breadcrumb]

Systeemmodellen

Systeemmodellen staan recht tegenover het genetische model. Een bekende onderzoeker binnen deze visie is het zeesterrenmodel van Abraham Tannenbaum (1983). Hij ontwikkelde zijn ‘five-point Sea Star’-model dat bruikbaar was om kinderen en jongvolwassenen te identificeren als ‘potentieel’ begaafd.

Ook het Delphi-model dat in Nederland is ontwikkeld door een twintigtal experts in hoogbegaafdheid gaat uit van het hele systeem. Meer informatie over dit model vind je als je naar beneden scrollt.

Hoogbegaafdheid betekende volgens Tannenbaum dat je het vermogen had ‘werk te laten zien of uit te voeren dat het morele, fysieke, emotionele, sociale, intellectuele of esthetische leven van de mensheid kan verbeteren.  Aangezien veel hoogbegaafde mensen niet hun volledige potentieel bereiken vond Tannenbaum dat je alleen kon spreken van ‘potentiële hoogbegaafdheid’ bij kinderen. Hij zei hierover: “True giftedness can only be demonstrated in adults who are critically acclaimed performers or exemplary producers of ideas.”

Het zeestermodel ziet er als volgt uit:

De ontwikkelaars van het Delphi-model vinden ook dat hoogbegaafdheid meer is dan een hoog IQ. Een hoogbegaafde is volgens hen ‘een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Hij/zij is autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij/zij schept plezier in creëren’.

Het model bestaat uit vijf kernelementen: denken (hoogintelligent), voelen (rijk geschakeerd), willen (gedreven en nieuwsgierig), doen (scheppingsgericht) en waarnemen (sensitief). Volgens de ontwikkelaars zijn al deze elementen bij hoogbegaafde mensen veelal sterk aanwezig.

Meer lezen over andere modellen? Klik hier.

Opleidingen en cursussen

Meer weten over onze opleidingen en cursussen? Hier vind je alle informatie. Direct inschrijven is ook mogelijk.

Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? Rec5 kan helpen.

Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. Rec5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“If you’re not prepaired to be wrong, you’ll never come up with anything original.”

– Sir Ken Robinson –

Wat zou jou kunnen helpen? >

Start typing and press Enter to search