[wpseo_breadcrumb]

Multidimensionaal dynamische modellen

De twee bekendste onderzoekers binnen de multidimensionaal dynamische modellen zijn Francois Gagné en Kurt Heller. Beide modellen worden hieronder kort toegelicht.

Het multidimensionaal dynamisch model van Gagné

Gagné (2000, 2008) stelt dat de intrapersoonlijke kenmerken van hoogbegaafdheid meer centraal dan alleen gegevens als ‘kans’ of ‘talent’. Intrapersoonlijke fysieke uitingen (zoals karakter, handicaps, gezondheid), motivatie, beweging (doorzettingsvermogen, inzet, volhardendheid), persoonlijk management (zoals concentratie, werkgewoonten, initiatieven, planvaardigheden) en persoonlijkheid (zoals temperament, welbevinden, zelfbewustzijn, zelfbeeld, aanpassingsmogelijkheden) een grote positieve of negatieve impact kan hebben op het ontwikkelingsproces van een (hoogbegaafd) kind. Ook koppelt hij omgevingsfactoren als milieu, personen, mogelijkheden en gebeurtenissen hieraan. Het model ziet er als volgt uit:

Model van Mönks op basis van model van Renzulli (1985)

Het multifactorenmodel van Heller

Gagné is iets uitgebreider dan het model van Heller, maar beide modellen zijn gebouwd op nagenoeg dezelfde inzichten. Heller (1992, 2000) onderscheidt niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingskenmerken die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op gedrag en aanleg. Heller legt de nadruk op onderzoek naar en het zicht krijgen op  hoe deze belemmerende of stimulerende factoren van invloed kunnen zijn op het ontwikkelingsproces van een kind. Hij legt hiermee de nadruk op de passende begeleiding van het kind.

Het model ziet er als volgt uit:

Opleidingen en cursussen

Meer weten over onze opleidingen en cursussen? Hier vind je alle informatie. Direct inschrijven is ook mogelijk.

Leerkrachten en besturen

Weten hoe je je onderwijs nog beter kunt afstemmen op het begaafde kind in je klas?  En hoe je passend beleid erop kunt maken? Rec5 kan helpen.

Diagnostiek

Er zijn verschillende aanleidingen om de capaciteiten van een kind te onderzoeken. Rec5 is gespecialiseerd in diagnostiek en kiest hierbij voor maatwerk.

“Succes is het vermogen om keer op keer te falen zonder daarbij je enthousiasme te verliezen.”

– Sir Winston Churchill –

Wat zou jou kunnen helpen? >

Start typing and press Enter to search